UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Ivona Đorđević

Hitna stanja u dečjoj hirurgiji

Doc. dr Ivona Đorđević

Klinika za Dečije Interne Bolesti- UKC Niš

Iako su deca najzdraviji deo ljudske populacije postoje mnoga stanja i bolesti koja zahtevaju promptno reagovanje i hitnu hiruršku intervenciju. Hitna stanja javljaju se u različitim uzrastnim grupama, a što je u vezi sa postojanjem urođenih anomalija,  imunološkim stanjem pacijenata, postojanjem komorbiditeta, fizičkom aktivnosti deteta, učešćem u saobraćaju itd.

Neka od urgentnih stanja u dečjem uzrastu su pneumotoraks, ingestija ili aspiracija stranog tela, razvoj intestinalnih atrezija raznorodne geneze, torzije testisa ili jajnika, teška trauma, kraniocerebralne povrede, ekstenzivne opekotine, povrede magistralnih krvnih sudova, krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, saobraćajni traumatizam itd.

Telesne proporcije deteta, specifičnost građe pojedinih organa i organskih sistema, imunološka i cirkulatorna reakcija deteta na traumu i iskrvarenje razlikuju se u odnosu na odrasle i o tome posebno treba voditi računa prilikom započinja reanimaciono-resuscitacionih postupaka u hitnim stanjima.

Cilj rada je da se ukaže na kliničku prezentaciju hitnih stanja, njihovo brzo prepoznavanje i dijagnostikovanje i adekvatno i pravovremeno lečenje.

Apstrakti