UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Zorica Živković

Tuberkuloza pluća kod dece

Prof. dr Zorica Živković

Načelnik odeljenja tuberkuloze, Dečja bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu
KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd, Srbija
Farmaceutski fakultet Novi Sad, Privredna akademija u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Iinfekcija uzrokovana Mycobcterium tuberculosis (M. tuberculosis) kod dece, naročito u ranom detinjstvu I predškolskom uzrastu, razlikuje se  značajno od one kod odraslih. Prirodni tok zavisis od uzrasta deteta, vakcinalnog i imunološkog statusa. Deca koja su zaražena u ranom predškolskom uzrastu, imaju rizik za razvoj  kliničkih i radiografskih promena u kratkom roku od momenta infekcije, što praktično znači u prvih godinu dana od kontakta sa obolelom I infektivnom osobom. Deca u kasnijem  školskom ili  adolescentnom dobu,  sklona su razvijanju težih formi plućne tuberkuloze tipičnih za odraslo doba. Postavljanje dijagnoze plućne tuberkuloze nije teško ako nam je poznat izvor infekcije, sa dokazanim pozitivnim nalazom na acialkoholorezistente bacile (AARB)  u ispljuvku, najčešće. Prema kliničkim vodičima za tuberkulozu, poštuje se trijas: pozitivan tuberkulinski kožni test, radiografske i/ili kliničke manifestacije odgovarajuće za  tuberkulozu, i kontakt sa svežim slučajem infekcije, i smatra se “zlatnim standardom”. Deca sa plućnom tuberkulozom odgovaraju dobro i tolerišu dobro isti bazični protokol lečenja, kao što se primenuje kod obolelih odraslih osoba.

Generalno mišljenje stručnjaka je  da su deca  zanemarena u opštoj borbi i kontroli tuberkuloze u svetu. Postoji nekoliko razloga: deca većinom nisu zarazna i samim tim interes je manji nego za odrasle koji imaju zarazne forme tuberkuloze, mikrobiološka dijagnoza se teško uspostavlja zbog nedostatka uzorka za ispitivanje, pedijatri i istraživači nisu mnogo zainteresovani za oblast dečje tuberkuloze, iako postoji bogata literatura o jednostavnim metodama, koje  primenjene adekvatno mogu da poboljšaju dijagnostiku i terapiju.

Uzrast deteta nije relevantan već tip tuberkuloze. Deca mladja od 10 godina, retko imaju adultni tip tuberkuloze, pa ipak, svako dete bilo kog uzrasta, ako ima ekstenzivne infiltrate rendgenski, sa tuberkulkoznim kavitetima, kašalj sa iskašljavanjem, treba izolovati dok se ne isključi postojanje zaraznosti. Najveći broj slučajeva tuberkuloze kod dece je plućna forma. Postavljanje brze i pouzdane dijagnoze je glavni faktor  uspešnog lečenja i uspostavljanja kontrole širenja bolesti. Direktna mikroskopija sputuma, test koji je jedini dostupan u mnogim endemskim područjima, pozitivan je u 10-15% slučajeva, rezultat se može dobiti brzo i pouzdano, ako je uzorkovanje uspešno. Kultura sputuma (Lowenstein)  je  vrlo važna metoda, i daje pozitivan  rezultat u 30-40% dece naročito starije adolescnentog uzrasta. U postavljanju dijagnoze plućne tuberkuloze kod dece najznačajniji momenat je epidemiološka anketa i praćenje mogućih kontakata sa potvrdjenim slučajem. Kod mladje dece tuberkuloza se razvija nakon skorašnje transmisije bolesti, te je istraživanje kontakta od velikog značaja za otkrivanje dece sa rizikom od razvoja infekcije. U današnje vreme, testovi koji nam pomažu u detekciji M. Tuberculosis infekcije kod deteta su: kožni tuberkulinski test (TT) i  in vitro krvni interferon (IFN)-γ test.

Prikazaćemo i pacijente lečene na našem odeljenju, sa poznatim izvorom MTb, kao i pacijente sa neutvrđenim izvorom infekcije MTb, i adolescente sa komplikacijama, koje se najpre viđaju kod odraslih pacijenata, sa namerom da omogućimo živu diskusiju i interakciju sa ostalim predavačima i učesnicima u sesiji.

Apstrakti