UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Borko Milanović

Kliničke karakteristike najčešćih alergija na hranu

Doc. dr Borko Milanović

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

Alergija na hranu predstavlja štetnu, imunološki posredovanu reakciju na meterije (belančevine) koje se nalaze u hrani. Nutritivne alergije se javljaju u 6-8 % od ukupnog broja dečije populacije. U odnosu na vreme pojave nakon ingestije nutritivnog alergena razlikuju se rana (IgE posredovana) reakcija i kasna (ćelijski posredovana) alergijska reakcija. Opisano je oko 160 vrsta hrane koje izazivaju nutritivnu alergiju, međutim oko 90 % od svih reakcija je ograničeno na sledećih 8 vrsta hrane: mleko, jaja, kikiriki, pšenica, soja, koštunjavi plodovi, ribe, morski plodovi. Česta dilema lekara jeste razlikovanje alergijskih u odnosu na ostale nealergijske reakcije (često su to autoimunske i metaboločke) reakcije. Poznavanje karakteristika kliničkih manifestacija najčešćih nutritivnih alergija omogućava usmerenu i pravovremenu dijagnostičku evaluaciju kao i odgovarajuću intervenciju.

Apstrakti