UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Veštački zaslađivači – šta pedijatri treba da znaju

Prof. dr Maja Nikolić

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija

Veštački zaslađivači su prehrambeni aditivi koji se koriste za zasladjivanje.Radi se o sintetičkim zamenama za beli šećer koji su od njega mnogo puta slađi, ali se mogu dobiti i proizvodnjom iz nekih biljaka koje prirodno sadrže šećere. Upotreba veštački zaslađivači je globalno u porastu u svim uzrasnim grupama, uključujući i decu.

Cilj rada je bio analiza aktuelnih literaturnih podataka o veštačkim zaslađivačima, njihovim karakteristikama i dokazima o njihovoj bezbednost koji su od značaja za pedijatre, kao i o prednsotima i rizicima njihove upotrebe.

Svi zaslađivači koji se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji podležu strogim ispitivanjima kvaliteta i zdravstvene bezbednosti.

Zbog rastućeg trenda gojaznosti, uloga niskokalorijskih zaslađivača je značajna za smanjenje energetskog unosa. Veštački zaslađivači se koriste i u ishrani obolelih od dijabetesa i ne utiču na nivo insulina.

Dokazano je da je konzumacija odobrenih zaslađivača u granicama prihvatljivog dnevnog unosa bezbedna tokom trudnoće, kao i u detinjstvu.

Apstrakti