Predavači na kongresu

Klinika za Dečije Interne Bolesti - UKC Niš

Klinika za Dečije Interne Bolesti- UKC Niš

Prof. dr Dimitrije Nikolić

Medicinski fakultet Beograd, katedra pedijatrije

Doc. dr Marko Jović

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Doc. dr Snežana Živanović

Klinika za dečje interne bolesti, UKC Niš

Doc. dr Marko Pejović

Stomatološki fakultet u Pančevu

Doc. dr Milica Gajić

specijalista dečije i preventivne stomatologije,
Stomatoloski fakultet u Pančevu

Doc.dr Jovana Milutinović

specijalista ortopedije vilica,
Stomatoloski fakultet u Pančevu

Doc. dr Katarina Kalevski

specijalista dečije i preventivne stomatologije,
Stomatoloski fakultet u Pančevu

Doc.dr Nikola Radović

specijalista parodontologije i oralne medicine,
Stomatoloski fakultet u Pančevu

Doc. dr Dragan Zlatanović

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Niš

Specijalista dečije i preventivne stomatologije, Medicinski fakultet u Nišu

Dr Kristina Jovanović

Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Dr Nevena Jovičić

Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Dr Ninoslava Simić

Specijalista dečije psihijatrije UKC Niš

Dr Slobodan Maričić

Dom Zdravlja "Novi Sad", Novi Sad

Dr Ivan Milovanović

Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Dr Dušan Abramović

Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Dr Aleksandar Marković

SMS Ana Radomirović

Dom zdravlja Niš

VSS sestra Marija Mitrović

Dečja bolnica za plućne bolesti i tb, KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd

Studenti predavači

Hiba Jawish

Medicinski fakultet u Nišu

Anika Jobair

Medicinski fakultet u Nišu

Mohammed Jawish

Medicinski fakultet u Nišu

Katarina Andrejić

Medicinski fakultet u Nišu

Danka Ilić

Medicinski fakultet u Nišu

Cassy Nayif

Medicinski fakultet u Nišu

Ashna Pandita

Medicinski fakultet u Nišu

Filip Matić

Medicinski fakultet u Nišu

Krishant Walia

Medicinski fakultet u Nišu

Shireen Rahmani

Medicinski fakultet u Nišu