UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Gordana Vilotijević Dautović

Pneumonije i komplikacije – dijagnostika

Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Infekcije donjih disajnih puteva kod dece su vodeći uzrok smrtnog ishoda dece u celom svetu. Svake godine od pneumonije umre 3 miliona dece. Rizik su udružene bolesti kao što su: hronična plućna bolest prematuriteta, urođene srčane mane ili imunodeficijencije. Incidencija je najveća kod dece uzrasta do 2. godine. Zbog značajnog morbiditeta i mortalita važno je na vreme postaviti dijagnozu, adekvatno lečiti pneumoniju i na vreme prepoznati komplikacije. Simptomi i znaci su nespecifični, zavise od uzrasta i uzročnika. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, radiografije grudnog koša, poslednjih godina ultrasonografski, čime se izbegava zračenje. U nerazvijenim zemljama, prema preporukama Svetske zdavstvene organizacije, dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkih simptoma i znakova (broj respracija). Febrilnost udružena sa leukocitozom, povišenim vrednostima CRP, i pored normalnog auskultatornog nalaza nad plućima, posebno kod male dece, može ukazati na postojanje pneumonije. Osnovne laboratorisjke, radiološke i ultrazvučne pretrage najčešće nisu od pomoći u identifikaciji uzročnika pneumonije kod dece. Terapija bakterijskih pneumonija je empirijska i sprovodi se na osnovu najčešćih uzročnika u određenim uzrastima i lokalne rezistencije na antibiotike. Praćenjem toka bolesti i odgovra na terapiju treba prepoznati i adekvatno lečiti komplikacije pneumonije (nastanak apscesa, izliva, nekrotizirajuće pneumonije), multidisciplinarno od strane pedijatra pulmologa, radiologa, dečjeg hirurga.

  1. Harris M, Clark J, Coote N, et al. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011. doi:10.1136/thoraxjnl-2011-200598.
  2. UNICEF, Save the Children, and Every Breath Counts. Every child’s right to survive: a 2020 agenda to end pneumonia deaths. UNICEF. Available at https://www.unicef.org/reports/every-childs-right-survive-pneumonia-2020. 2020 Jan;
  3. Clark JE, Hammal D, Hampton F, et al. Epidemiology of community-acquired pneumonia in children seen in hospital. Epidemiol Infect 2007;135:262e9.
  4. Boggs W. Point-of-Care Ultrasound Diagnoses Pneumonia in Children. Medscape Medical News. December 10, 2012. Available at http://www.medscape.com/viewarticle/775961.
  5. World Health Organization. Pneumonia. Fact sheet No. 331. 2009. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/index.html
  6. Schenck EJ, Rajwani K. Ultrasound in the diagnosis and management of pneumonia. Curr Opin Infect Dis. 2016 Apr. 29 (2):223-8.
  7. Hu QJ, Shen YC, Jia LQ, Guo SJ, Long HY, Pang CS, et al. Diagnostic performance of lung ultrasound in the diagnosis of pneumonia: a bivariate meta-analysis. Int J Clin Exp Med. 2014. 7 (1):115-21.

Apstrakti