UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Sanja Stanković

Određivanje troponina u pedijatrijskoj praksi

Doc. dr Sanja Stanković

Centar za medicinsku biohemiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

Od devedesetih godina prošlog veka, troponin se kao srčani marker koristi u dijagnostici srčanih oboljenja kod odraslih osoba (akutni infarkt miokarda, srčana insuficijencija, itd.). Međutim, poslednjih godina raste interesovanje za primenu određivanja troponina u pedijatrijskoj praksi. Za razliku od odraslih osoba, infarkt miokarda je vrlo retka dijagnoza kod dece, ali je bol u grudima kod njih čest simptom. Iako najčešće benignog uzroka, on može da ukaže i na miokarditis, perikarditis, porenećaj ritma, strukturne srčane mane, dilatativnu kardiomiopatiju, Pojava visokoosetljivih testova za određivanje troponina omogućila je određivanje njegove koncentracije i u zdravoj populaciji, čime je omogućena njegova šira klinička upotrebu i detektovanje stanja koja su praćena malim ili minimalnim oštećenjem miokarda.  Koncentracije troponina I i T određuju se imunohemijskim metodama na automatizovanim analizatorima. Poslednjih godina smo svedoci ekspanzije point-of-care analizatora na kojima može da se određuje koncentracija troponina. U ovom radu biće prikazane: a) analitičke karakteristike testova za određivanje troponina; b) mogućnosti određivanja visoko osetljivog troponina I i T u cilju detekcije srčanih oboljenja u pedijatrijskom uzrastu i utvrđivanja razlika u koncentracijama istih u zavisnosti od starosne dobi. Da bi troponin kao biomarker kardiovaskularnih oboljenja u pedijatrijskoj praksi u potpunosti zaživeo, neophodno je definisanje referentnih intervala i cut-off vrednosti za ovu populaciju. Takođe, određivanje koncentracije troponima bi osim za postavljanje dijagnoza, u budućnosti moglo da se koristi i u proceni rizika i lečenju dece sa visokim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja, ali i kao marker oštećenja miokarda usled primene kardiotoksičnih lekova kod pedijatrijske populacije na hemioterapiji.

Apstrakti