UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Vakcinacija protiv velikog kašlja u trudnoći

Prim. dr Sci. Med. Igor Plješa

KBC dr Dragisa Mišović-Bolnica za ginekologiju i akušerstvo

Veliki kašalj (Pertusis) je jedan od vodećih uzroka nepotrebnih smrtnih slučajeva  novorošenčadi i odojčadi.

Uprkos veoma uspešnoj globalnoj implementaciji programa imunizacije protiv pertusisa, pertusis i dalje ostaje jedan od gorućih javno zdravstvenih problema. Na globalnom nivou, 50 miliona ljudi oboli od velikog kašlja svake godine i izazove 300 hiljada smrtnih slučajeva

Vakcinacija dece protiv pertusisa se sprovodi davanjem tri doze acelularne vakcine protiv pertusisa počev od 2.meseca života sa razmakom od minimum mesec dana, što znači da su novorođena deca i mlađa odojčad potpuno  nezaštićena ili nedovoljno zaštićena. Imunitet posle preležane bolesti traje najviše 10 godina, a nakon vakcinacije je  kraći, 4 do 7 godina. Veliki kašalj spada u grupu onih oboljenja čijim preboljevanjem ne stičemo doživotni imunitet. Tako da svaka osoba, tokom života može da oboli od pertusisa tri do pet puta  Prema epidemiološkim studijam poslednje dve decenije došlo je do ponovnog javljanja bolesti. U cilju bolje zaštite novoršenčadi i mlađe odojčadi nacionalna savetodavna tela razvijenih zemalja preporučuju revakcinaciju protiv tetanusa, difterije, acelularnog pertusisa (aP) (Tdap) za sve trudnice u drugom ili trećem trimestru trudnoće. Preporučeno vreme za Tdap vakcinaciju majke je između 27 nedelja i 36 nedelja gestacije, kako bi se postigao maksimalan titar majčinih antitela, a samim tim i pasivni transfer istih na plod.

Apstrakti