UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Bojko Bjelaković

Moguće dileme u dijagnostici anomalnog ishoda koronarnih arterija – Prikaz slučajeva

Prof. dr Bojko Bjelaković
Klinika za Pedijatriju, Klinički centar Niš.
Medicinski Fakultet, Univerzitet u Nišu

Pod anomalnim ishodom koronarnih arterija se podrazumeva prilično širok dijapazon retkih urođenih anomalija kronarnih krvnih sudova gde njihovo ishodište a često i distribucija nisu normalni. Klinička prezentacija se može razlikovati od slučaja do slučaja i dijagnoza često kasni zbog nespecifičnosti kliničke slike i činjenice da pedijatri i dečiji kardiolozi ne misle dovoljno često na njh. Anomalni ishod leve koronarne arterije iz plućne arterije (ALCAPA) jeste jedna od najčešćih koronarnih anomalija koja se ne prepoznaje na vreme iako se sumnja na nju može postaviti i prenatalnim ehokardiografskim pregledom. U radu ćemo prikazati osobitosti kliničke slike tri pacijenta sa ALCAP-a, koji su dijagnostikovani na našoj klinici.

Apstrakti