UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Zorana Ranđelović

Benigni paroksizmalni tortikolis – prikaz slučaja

Zorana Ranđelović

Mentor: Doc. dr Dragan Zlatanović

Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, UKC Niš, Niš, Srbija

Uvod: Uvod: BPT je redak i slabo prepoznat funkcionalni poremećaj nepoznate etiologije, koji se javlja u prvim mesecima života kod zdrave dece. 

Prikaz slučaja: Žensko odojče, uzrasta 6 meseci, upućeno je na Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Niš od strane nadležnog pedijatra, sa uputnom dijagnozom „torticollis“. U anamnezi uzetoj od majke deteta i uvidom u dostupnu medicinsku dokumataciju se evidentira da je u pitanju prvo dete iz prve uredne trudnoće, porođaj prirodnim putem u terminu, PT 3560g, PD 49 cm, AS 9. U anamnezi majka navodi da je primetila naginjanje glave odojčeta u desnu stranu, u uzrastu od 2,5 meseca, kao i povremeno povraćanje unetog sadržaja. U nekoliko navrata je u matičnoj ustanovi sporoveden fizikalni tretman u smislu kineziterapije, ali bez uspeha, jer se i dalje povremeno javljala nagnutost glave na desnu stranu. Pri kliničkom pregledu glava je spontano bila u neutralnoj poziciji uz pun obim pokreta. Palpatorno bez detektovanih promena na sternokleidomastoidnim mišićima obostrano. Urađen je i ultrazvuk mekih tkiva vrata koji je pokazao uredan nalaz, bez odstupanja u dimenzijama i strukturi m. scmd obostrano. Pregledom je utvrdjeno da je neurokoneziološki nalaz odojčeta uredan, u skladu sa uzrastom, bez odstupanja u motorici i usvajanju miljokaza razvoja. U porodičnoj anamnezi majka odojčeta je navela da ima migrenozne glavobolje. Odojče nije uključeno ni u kakav tretman, već je nastavljeno razvojno praćenje. Inklinacija glave se javljala skoro svakog meseca u budnom stanju deteta, ali su vremenom  epizode trajale kraće, a nakon 16. meseca života su bile i ređe. Sve vreme je praćen i neuromotorički razvoj deteta koji je bio uredan. Dete je prohodalo u uzrastu od 14 meseci. Poslednji atak se javio u uzrastu od 2 godine i 6 meseci i trajao je 24h. Na poslednjem  kontrolnom pregledu u uzrastu od 3 godine majka navodi da nije bilo perioda nagnutosti glave u poslednjih 6 meseci.    

Zaključak: Prepoznavanjem BPT-a se izbegavaju nepotrebne dijagnostičke i terapijske procedure. Važno je roditeljima objasniti benigni tok ovog entiteta, kao i vremenske okvire za koje se gubi.

Apstrakti