UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Mira Stjepanović

Pristup deci sa tuberkulozom tokom duge hospitalizacije

Master zdravstvene nege Mira Stjepanović

KBC”Dr Dragiša Mišović”- Dedinje,Bolnica za dečije plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd, Srbija

Pored lečenja i zdravstvene nege  dece obolele od tuberkuloze, nephodno je pružanje psihosocijalne podrške. Roditelji, članovi medicinskog tima i saradnici prvi uočavaju koncept humanizacije dece na hospitalizaciji.

Sestrinske intervencije kod dece obolele od tuberkuloze se odnose na: praćenje vitalnih parametara, obezbeđivanje adekvatne ishrane, sprovođenje medicinsko-tehničkih i dijagnostičkih procedura, edukacija i savetovanje roditelja i dece obolele od tuberkuloze.

Posebna pažnja je usmerena na uključivanja roditelja kao članova multidisciplinarnog tima, značaj psihološke priprema deteta za hospitalizaciju ili medicinsko-tehničke intervencije, sprovođenje nastave, igra i rekreacija.

Apstrakti