Hitna stanja u dečjoj hirurgiji

Doc. dr Ivona Đorđević Klinika za Dečije Interne Bolesti- UKC Niš Iako su deca najzdraviji deo ljudske populacije postoje mnoga stanja i bolesti koja zahtevaju promptno reagovanje i hitnu hiruršku intervenciju. Hitna stanja javljaju se u različitim uzrastnim grupama, a što je u vezi sa postojanjem urođenih anomalija,  imunološkim stanjem pacijenata, postojanjem komorbiditeta, fizičkom aktivnosti […]