UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Anđelka Stojković

Nova perspektiva obolelih od cistične fibroze

Prof. dr Anđelka Stojković1,2, Vesna Veličković1, Andrijana Kostić1, Katarina Ćuković Prokić1, Jelena Balović1, Katerina Dajić1

1Univerzitetski klinički centar, Klinika za pedijatriju, Kragujevac, Srbija
2Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za pedijatriju

Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor (ELX/TEZ/IVA) je visoko efeikasna modulatorna terapija odobrena za decu stariju od 6 godina i obolelu od cistićne fibroze (CF), koja su nosioci makar jednog alela deltaF508 ili druge senzitivne mutacije na lek. Defekt transmembranskog regulatornog proteina praćen je patološkim jonskim transportom i dehidracijom mukusnog pokrova epitela u svim organima, što je izvanredna podloga za recidivantne infekcije i inflamaciju koja vodi u anatomsko remodelovanje. Posledice ovih patoloških promena su između ostalih nazalna polipoza i bronhiektazije. ELX/TEZ/IVA je efikasna kombinacija korektora i potencijatora čime se pobošljavaju simptomi unutar 3 meseca lečenja i kvalitet života unutar 6 meseci lečenja. ELX/TEZ/IVA dovodi do regresije nazalne polipoze, poboljšava nazalni endoskopski nalaz i skener sinusa, sprečava dalji razvoj bronhiektazija, poboljšava plućnu i gastrointestinalnu funkciju, doprinosi boljoj kontroli insulinemije i dijabetes melitusa u dece starije od uzrasta 12 godina. Ipak, deficijencija vitamina D se održava duže od 12 meseci.

Apstrakti