UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Marija Tošić

Kontraindikacije i neželjeni efekti obaveznih imunizacija kod dece

Marija Tošić Mijajlović1, Slađana Petković Bogomaz1, Ivana Bivolarević2

1Dom zdravlja “dr Simo Milošević”, Beograd, Srbija
2Dom zdravlja Niš, Srbija 

Sa svim saznanjima i napretkom savremene medicine i tehnologije, imunizacija, otkrivena i prvi put uspešno primenjena u 18. veku, ostaje i danas najdelotvornija, najjednostavnija i najisplatljivija mera prevencije zaraznih bolesti.

Sprovođenje imunizacije i hemioprofilakse ima prioritet u odnosu na sprovođenje ostalih mera u oblasti zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Kada je pedijatrijska populacija u pitanju, u našoj zemlji se sprovodi obavezna aktivna imunizacija lica određenog uzrasta (protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, dečije paralize, velikog kašlja, malih boginja, rubele, zaušaka, hepatitisa B, oboljenjima izazvanih Hemofilusom  influence tip B, oboljenjima izazvanih Streptokokom pneumonije), kao i preporučena aktivna imunizacija dece određenog uzrasta (protiv varicele, humanog papiloma virusa, hepatitsa A, virusa gripa, rota virusne infekcije, meningokokne bolesti, respiratornog sincicijalnog virusa i drugih zaraznih bolesti po epidemiološkim indikacijama).

Da bi imunizacija bila što uspešnija, neophodan je savremeni plan imunizacije, pravovremeno prepoznavanje određenih kliničkih stanja koja mogu predstavljati kontraindikacije za primenu vakcina, poštovanje pravila davanja vakcina u odnosu na uzrast deteta, prethodnu dozu vakcine protiv iste bolesti ili neke druge vakcine, vođenje računa o vrsti vakcine, načinu aplikacije, dozi leka, kao i blagovremena identifikacija i tretman neželjenih efekata imunizacije.

Imunizacija protiv zaraznih bolesti se ne može sprovoditi kod dece dok postoje kontraindikacije. One mogu biti opšte i posebne, a po trajanju privremene ili trajne.

Posle primene vakcina moguca je pojava neželjene reakcije i neželjenog događaja.

U proteklom periodu određena stanja neki od lekara su pogrešno tumačili kontraindikacijama za primenu imunizacije. Takvi postupci su doveli do zabune i straha kod roditelja, izostanka vakcinacije i smanjenje obima vakcinacijom. Savremene tehnologije i nekritički i lajički pristup neadekvatnim informacijama od strane roditelja i staratelja, sa navedenim propuštenim prilikama, doveo je do poveanja broja obolelih za bolesti za koje je planirana eradikacija do ovog perioda.

Apstrakti