UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Ivana Filipović

Hemolitička bolest novorođenčeta – principi lečenja anemije i hiperbilirubinemije

Dr Sci. Med. Ivana Filipović

KBC dr Dragisa Mišović
Bolnica za 
ginekologiju i akušerstvo

Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta (HDFN) je imunološki posredovan  poremećaj crvenih krvnih zrnaca (RBC) u  kojem antitela majke napadaju eritrocite  fetusa ili novorođenčeta. HDFN je  odgovorna za značajan morbiditet i  mortalitet, posebno u regionima sveta sa ograničenim zdravstvenim resursima za  zbrinjavanjem novorođenčadi.

Klinička slika HDFN varira od blage  anemije do hidropsa fetalisa kod ploda,  odnosno hiperbilirubinemije i kernikterusa kod novorođenčeta.

Ranim otkrivanjem, blagovremenim  lečenjem i prevencijom ove bolesti, incidencija i prevalencija  HDFN su se  eksponencijalno smanjile u poslednjih 50 godina.

Postoje dva glavna mehanizma pomoću kojih majčina antitela napadaju fetalne ili eritrocite novoro novorođenčeta: ABO  inkompatibilija i fetomaternalno krvarenje. ABO inkompatibilija je urođena nepodudarnost između krvne grupe majke i fetusa. Događa u oko 15-20% svih  trudnoća u  slučajevima kada je majka 0 krvna grupa, a plod nasledi krvnu grupu oca A ili B. Majčin imunski sistem sintetiše anti A ili anti B antitela IgG klase koja prolaze fetoplacentnu barijeru i dovode do
hemolize eritrocita ploda. Na svu sreću HDFN ispoljava samo u 1% ovakvih trudnoća. Suprotno tome, aloimunizacija koja nastaje usled fetomaternalnog krvarenja (FMH) je stečeni imunološki posredovan fenomen koji nastaje u slučaju kontakta između krvi majke i fetusa. U toj situaciju majčin imunski sistem razvija antitela na neke od brojnih antigena koji se nalaze na eritrocitima ploda. Do FMH najčešće dolazi kad je majka Rh D negativna, a plod nasledi Rh faktor od oca.

Lečenje novorođenčeta se svodi pre svega na lečenje anemije (transfuzijama) i lečenje  hiperbilirubinemije (fototerapijom i/ili eksangvinotrransfuzijom).

Apstrakti