UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)
X nacionalni kongres UPPS-a sa međunarodnim učešćem
Kopaonik, 21-23. April 2023.

Borko Veković

Efekti primene različitih vrsta neinvazivne respiratorne podrške nakon ekstubacije prevremeno rođene dece

Dr Borko Veković,  specijalista pedijatrije – neonatolog1

1. Institiut za Neonatologiju, Beograd, Srbija 

Uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren na planu rasvetljavanja patofiziologije respiratornog distresa i uloge surfaktanta u njegovom nastanku, to je i dalje dominantan uzrok hospitalizacije i prijema na odeljenja neonatalne intenzivne nege naročito prematurne novorođenčadi. Primena surfaktanta, kao I kortikosteroidna antenatalna maturacija pluća značajno su uticali na smanjenje mortaliteta i na poboljšanje ishoda, ali kako sve bolesnija i nezrelija novorođenčad preživljavaju, tako se povećava I  broj komplikacija kod preživelih sa  respiratornim distres sindromom (RDS). Osnovni cilj tretmana RDS-a je uspostavljanje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta što može biti ostvareno primenom neinvazivnih metoda respiratorne potpore koji su u stanju da generišu kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima (CPAP), čime omogućavaju formiranje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta, izbegavanje intubacije i inavzivne mehaničke ventilacije.

Apstrakti