Prvencija rane neonatalne sepse – intrapartalna antibiotska profilaksa

Ass. dr sci. med. Slađana Mihajlović KBC dr Dragiša Mišović – Bolica za ginekologiju i akušerstvo Rana neonatalna sepsa uzrokovana beta hemolitičkim streptokokom (GBS) i dalje je vodeći uzrok neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Incidencija pre intrapartalne antibiotske profilakse (IAP) bila je 1-2%. Mnogobrojni faktori rizika svrstani su u tri grupe – rizici od strane majke, […]

Vakcinacija protiv velikog kašlja u trudnoći

Prim. dr Sci. Med. Igor Plješa KBC dr Dragisa Mišović-Bolnica za ginekologiju i akušerstvo Veliki kašalj (Pertusis) je jedan od vodećih uzroka nepotrebnih smrtnih slučajeva  novorošenčadi i odojčadi. Uprkos veoma uspešnoj globalnoj implementaciji programa imunizacije protiv pertusisa, pertusis i dalje ostaje jedan od gorućih javno zdravstvenih problema. Na globalnom nivou, 50 miliona ljudi oboli od […]