Pneumonije i komplikacije – dijagnostika

Prof. dr Gordana Vilotijević Dautović Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Infekcije donjih disajnih puteva kod dece su vodeći uzrok smrtnog ishoda dece u celom svetu. Svake godine od pneumonije umre 3 miliona dece. Rizik su udružene bolesti kao što su: hronična plućna bolest prematuriteta, urođene srčane mane ili imunodeficijencije. Incidencija je najveća kod dece […]