Nova perspektiva obolelih od cistične fibroze

Prof. dr Anđelka Stojković1,2, Vesna Veličković1, Andrijana Kostić1, Katarina Ćuković Prokić1, Jelena Balović1, Katerina Dajić1 1Univerzitetski klinički centar, Klinika za pedijatriju, Kragujevac, Srbija2Univerziteta u Kragujevcu, Srbija, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za pedijatriju Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor (ELX/TEZ/IVA) je visoko efeikasna modulatorna terapija odobrena za decu stariju od 6 godina i obolelu od cistićne fibroze (CF), koja su nosioci […]