Hemolitička bolest novorođenčeta – principi lečenja anemije i hiperbilirubinemije

Dr Sci. Med. Ivana Filipović KBC dr Dragisa MišovićBolnica za ginekologiju i akušerstvo Hemolitička bolest fetusa i novorođenčeta (HDFN) je imunološki posredovan  poremećaj crvenih krvnih zrnaca (RBC) u  kojem antitela majke napadaju eritrocite  fetusa ili novorođenčeta. HDFN je  odgovorna za značajan morbiditet i  mortalitet, posebno u regionima sveta sa ograničenim zdravstvenim resursima za  zbrinjavanjem novorođenčadi. Klinička […]