Efekti primene različitih vrsta neinvazivne respiratorne podrške nakon ekstubacije prevremeno rođene dece

Dr Borko Veković,  specijalista pedijatrije – neonatolog1 1. Institiut za Neonatologiju, Beograd, Srbija  Uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren na planu rasvetljavanja patofiziologije respiratornog distresa i uloge surfaktanta u njegovom nastanku, to je i dalje dominantan uzrok hospitalizacije i prijema na odeljenja neonatalne intenzivne nege naročito prematurne novorođenčadi. Primena surfaktanta, kao I kortikosteroidna antenatalna maturacija […]