Porođajna trauma novorođenčeta – da li još uvek postoji?

Prof. dr Slobodan Spasojević Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad Porođajna trauma je preventabilna ili nepreventabilna, strukturna ili funkcionalna, mehanička, hipoksijska i ishemijska povreda novorođenčeta tokom porođaja i/ili rađanja. Najčešće je rezultat mehaničkih sila (kompresije, trakcije) tokom porođaja. U odnosu na lokalizaciju, dele se na porođajne […]

Neželjeni događaji tokom neonatalnog transporta

Prof. dr  Aleksandra Doronjski Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Medicinski fakultet Novi Sad Neonatalni transport je specijalizovana procedura tokom koje se novorođenče premešta iz jedne ustanove u drugu ili unutar same ustanove. Prvi postulat koji treba poštovati je stabilizacija stanja novorođenčeta pre transporta. Tokom ovog postupka , a u cilju što bezbednijeg […]

Prvencija rane neonatalne sepse – intrapartalna antibiotska profilaksa

Ass. dr sci. med. Slađana Mihajlović KBC dr Dragiša Mišović – Bolica za ginekologiju i akušerstvo Rana neonatalna sepsa uzrokovana beta hemolitičkim streptokokom (GBS) i dalje je vodeći uzrok neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Incidencija pre intrapartalne antibiotske profilakse (IAP) bila je 1-2%. Mnogobrojni faktori rizika svrstani su u tri grupe – rizici od strane majke, […]