Rana dijagnoza senzorineuralnog oštećenja sluha kod dece

Doc. dr Emilija Živković Marinkov1,2, Mila Bojanović1,2 1Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet 2Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Univerzitetski klinički centar Niš, Srbija Oštećenje sluha kod dece utiče na razvoj govora, jezika, kognitivnu funkciju, a samim tim na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj ličnosti. Uvođenjem univerzalnog skrininga sluha novorođenčadi u porodilištu omogućena je detekcija, […]