Prvencija rane neonatalne sepse – intrapartalna antibiotska profilaksa

Ass. dr sci. med. Slađana Mihajlović KBC dr Dragiša Mišović – Bolica za ginekologiju i akušerstvo Rana neonatalna sepsa uzrokovana beta hemolitičkim streptokokom (GBS) i dalje je vodeći uzrok neonatalnog morbiditeta i mortaliteta. Incidencija pre intrapartalne antibiotske profilakse (IAP) bila je 1-2%. Mnogobrojni faktori rizika svrstani su u tri grupe – rizici od strane majke, […]