Sindrom fragilnog X hromozoma

Doc. dr Tatjana Stanković1,2 1Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu; 2Klinika za pedijatriju, UKC Niš Sindrom fragilnog X hromozoma je genetski uslovljen neurorazvojni poremećaj. Smatra se da predstavlja vodeći poznati uzrok intelektualnih i razvojnih poteškoća, pre svega među osobama muškog pola. Prvi opis sindroma dali su James Purdon Martin i Julia Bell 1943. godine, pa je […]