Porođajna trauma novorođenčeta – da li još uvek postoji?

Prof. dr Slobodan Spasojević Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad Porođajna trauma je preventabilna ili nepreventabilna, strukturna ili funkcionalna, mehanička, hipoksijska i ishemijska povreda novorođenčeta tokom porođaja i/ili rađanja. Najčešće je rezultat mehaničkih sila (kompresije, trakcije) tokom porođaja. U odnosu na lokalizaciju, dele se na porođajne […]