Sačuvajmo decu od nasilja

Prim. dr Biljana Marković Dom zdravlja Niš Nasilje nad detetom predstavlja grubo kršenje prava deteta. Nasilje izaziva patnju deteta, ozbiljno ugrožava razvoj, pa i sam život deteta, a posledice su često teške i dugotrajne, mogu se protezati i u odraslo doba, čak i u sledeće generacije. Nasilje nad decom podrazumeva sve oblike fizičkog, emocionalnog i […]