Ehinokokoza kod dece

Prof. dr Nataša Miladinović-Tasić1,2, Milica Stanković3, Vesna Marjanović1,4, Kristina Arizanović1, Isidora Tasić1 1Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija 2Centar za mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje Niš, Srbija 3Centar za patologiju i patološku anatomiju, Klinički centar Niš, Srbija 4Klinički centar, Niš, Srbija Ehinokokoza (hidatidna bolest) je kosmopolitska infekcija izazvana larvenom formom parazita roda Echinococcus (E). U […]