Eozinofilni ezofagitis kod dece – naša iskustva

Nina Ristić1, Jovana Svorcan1, Jovan Jevtić2, Radmila Janković2, Milica Radusinović1, Ivan Milovanović1,  Nevena Popovac1 1Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija2Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija UVOD I CILJ: Eozinofilni ezofagitis (EoE) je hronična Th2-posredovana inflamatorna bolest jednjaka. Klinički se ispoljava simptomima disfunkcije jednjaka, kod dece  je glavni uzrok disfagije i impakcije hrane u jednjaku. Dijagnoza […]