Spektar kliničkih manifestacija u urtikarijalnom vaskulitisu

Doc. dr Slađana Andrejević Klinika za alergologiju i imunologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd Urtikarijalni vaskulitis (UV) nastaje kao posledica inflamatornog oštećenja kapilara i postkapilarnih venula u koži. Kod manjeg broja pacijenata UV je lokalni proces i nije povezan sa drugim oboljenjima. Za razliku od urtikarije promene na koži u UV traju duže od 24 […]