Zavisnost od interneta i prevencija zavisnosti od interneta kod adolescenata

Doc. dr Nikolina Banjanin Institut za Higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Značaj interneta je u informisanju, komunikaciji, zabavi i edukaciji. Primarna svrha korišćenja interneta može da zavisi od uzrasta, pola i stepena obrazovanja korisnika interneta. Adolescenti internet najviše koriste zbog društvenih interakcija i igranja igrica. Pojavom interneta, posebno društvenih mreža koje […]