Iterfetalne transfuzije

Prof Dr sci med. Dejan Filimonović Gak „Narodni Front“, Beograd Abstrakt Monohorionska blizanačka trudnoća(MC) predstavlja jedan od najznačajnijih uzroka povećanog perinatalnog morbiditeta i mortaliteta. Više od od jedne trećine monohorionskih trudnoća će razviti komplikacije uzrokovane intrafetalnim placentalnim anastomozama. Monohorionski blizanci (MC) predstavljaju oko 20% svih blizanačkih trudnoća. Stopa perinatalnog mortaliteta je veće do četiri puta […]