Digitalizacija u kardiologiji, preventivnoj pedijatriji i Medicini 4.0: nova era mašinskog učenja

Prof. dr Žarko Ćojbašić Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu Tehnologija ubrzano menja način na koji se medicina praktikuje, a veštačka inteligencija I mašinsko učenje postaju dovoljno moćni i pouzdani za primenu u kliničkoj praksi. Medicina 4.0, termin kojim se označava nova era u medicini, zasniva se na korišćenju informacionih i komunikacionih tehnologija za poboljšanje zdravstvene […]